Patient Forms

Make an Appointment

  OR
  Call Us at (949)-207-3987!

  General Patient Forms

  Acknowledgement Sheet
  Rights and Responsibilities
  Authorization For Use Or Disclosure Of Health Information
  Arbitration Agreement
  Conditions of admission
  Patient Privacy Rights

  Venous Treatment Forms

  Download Varicose Vein Information Sheet
  Download Vein Ablation Discharge Instructions
  Download Sclerotherapy Information Sheet
  Download Phlebectomy Discharge Instructions

  Arterial Treatment Forms

  Essentials Of Atherectomy
  Download What To Expect
  Download What To Expect Post-Procedure

  Các hình thức xử lý tiếng Việt

  THÔNG TIN VỀ CHỤP X QUANG MẠCH MÁU VÀ CAN THIỆP
  BẢNG CÂU HỎI DÀNH CHO BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ
  NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ XẢY RA SAU KHI LÀM THỦ THUẬT
  ĐỒNG Ý ĐIỀU TRỊ BẰNG BENZODIAZEPINES